Rank Player Team Points
1 E. Staal CAR 61
2 J. Skinner CAR 54
3 A. Sekera CAR 44
4 A. Semin CAR 42
5 J. Staal CAR 40
6 J. Faulk CAR 32
7 N. Gerbe CAR 31
8 J. Tlusty CAR 30
9 R. Nash CAR 24
10 P. Dwyer CAR 22
11 E. Lindholm CAR 21
12 T. Ruutu NJD 16
13 J. Harrison CAR 15
14 R. Hainsey CAR 15
15 M. Malhotra CAR 13
16 D. Bowman CAR 12
17 R. Murphy CAR 12
18 A. Loktionov CAR 10
19 R. Dvorak CAR 9
20 J. Liles CAR 9