Rank Player Team PIM
1 E. Staal CAR 74
2 R. Hainsey CAR 45
3 B. Bellemore CAR 45
4 J. Harrison CAR 44
5 A. Semin CAR 42
6 R. Dvorak CAR 41
7 J. Faulk CAR 37
8 N. Gerbe CAR 36
9 J. Staal CAR 34
10 T. Ruutu NJD 34
11 R. Nash CAR 29
12 J. Skinner CAR 22
13 J. Tlusty CAR 22
14 A. Sekera CAR 20
15 M. Malhotra CAR 18
16 D. Bowman CAR 16
17 P. Dwyer CAR 14
18 M. Komisarek CAR 14
19 R. Murphy CAR 10
20 T. Gleason TOR 10