Rank Player Team Save %
1 A. Khudobin CAR 0.926
2 J. Peters CAR 0.919
3 C. Ward CAR 0.898