Rank Player Team Plus/Minus
1 J. Liles CAR 7
2 A. Sekera CAR 4
3 R. Dvorak CAR 3
4 J. Staal CAR 2
5 J. Tlusty CAR 2
6 Z. Boychuk CAR 2
7 A. Semin CAR 1
8 R. Nash CAR 0
9 M. Malhotra CAR 0
10 J. Harrison CAR -1
11 B. Bellemore CAR -1
12 A. Palushaj CAR -1
13 P. Dwyer CAR -2
14 D. Bowman CAR -2
15 K. Westgarth CGY -2
16 A. Loktionov CAR -4
17 M. Komisarek CAR -4
18 B. Sutter CAR -4
19 C. Terry CAR -4
20 N. Gerbe CAR -6